dimecres, 6 de juny del 2012

Sortida Geologia
Es dies 15 i  17 de maig, els alumnes de primer d'ESO vam sortir a la Serrada Prelitoral del Vallès, concretament a la muntanya del Farell, per reconèixer i estudiar les principals roques de Catalunya. A més, vam interpretar com s'ha format i ha evolucionat el relleu del Vallès en els darrers 60 milions d'anys.
La descoberta de la Falla tectònica del Vallès-Penedès va ser un altre dels objectius de les sortides.