dilluns, 23 de gener del 2012

Sortida al Montseny

El 8 i 10 de novembre vam visitar el Parc natural del Montseny. Al llarg de sortida s'identificaren 140 espècies diferents d'animals, vegetals i fongs. Les espècies de distribució mediterrània van ser localitzades a les cotes més baixes del Parc, on dominen les següents comunitats: pinedes de pi pinyer, els alzinars i les suredes.
A les altituds més elevades del Parc, on es presenta la vegetació centreeuropea, vam explorar les següents comunitats: fagedes i avetoses. En aquest àmbit, es van poder identificar espècies protegides com ara el boix grèvol.

Visita a la Biblioteca VAPOR BADIA

Dijous de la setmana passada, el grup de 1r d'ESO A de l'Escola La Salut vam visitar la Biblioteca Vapor Badia.
Va ser una visita molt interessant en la que els alumnes van poder aprendre el funcionament d'una biblioteca pública perquè passi a ser una eina més de la seva vida acadèmica. A la biblioteca hi poden trobar tota la informació que necessitin per fer treballs i recerques; hi poden estudiar fent ús de les sales d'estudi, poden agafar en préstec llibres i diversos materials audiovisuals, etc.
En definitiva, aquesta activitat ha de servir perquè els nostres alumnes descobreixin, ara ja pel seu compte, tots els avantatges de les biblioteques!
La setmana vinent serà el grup B qui farà la descoberta!

professors de secundària